Folksam LO Pension firar 20 år

Målet är det samma som alltid. Att genom ett långsiktigt och hållbart erbjudande ge kunderna en schysst pension.
-Vi har haft en fin utveckling under de här 20 åren och under årets tredje kvartal passerade vi 100 miljarder i placeringstillgångar. De senaste åren har kundnöjdheten ökat stadigt och vi ser att allt fler väljer Folksam LO Pension, säger VD Mia Liblik.
På 1990-talet reformerades det svenska pensionssystemet och vi gick från ett förmånsbestämt tjänstepensionssystem till ett premiebaserat system. Nu blev det också möjligt att själv välja förvaltare av sin kollektivavtalade tjänstepension. Ett flertal fonder dök upp på marknaden, men många av fonderna kritiserades för höga avgifter och därför sökte LO en långsiktig partner, för att erbjuda medlemmarna i LO-kollektivet ett bra alternativ med låga avgifter.
Mot den bakgrunden bildades Folksam LO Pension. Uppdraget var då att erbjuda ett bra alternativ för alla anställda på SAF-LO området och värna om LO-medlemmarnas pengar och idag har omkring en halv miljon människor valt att pensionsspara i vår fondförsäkring.
-Det fanns en tanke att vårt bolag skulle erbjuda låga avgifter och det gjorde vi från start. Nu har marknaden pressats ihop när det gäller avgifterna, säger Mia Liblik.
Hållbarhet en hörnsten
Folksam LO Pension ägs av Folksam Liv, LO och förbunden, genom LO:s fondhandelsbolag. De riktlinjer som drogs upp vid bolagets grundande gäller fortfarande, att erbjuda en schysst pension vilket innebär att jobba för låga avgifter, långsiktigt god avkastning och ett hållbart fondutbud som lever upp till Folksam LO Pensions krav på mänskliga rättigheter och miljö.
Bolagen har tydliga placeringskriterier och de hållbarhetsfrågor som Folksam LO Pension särskilt vill engagera sig i framåt och driva tillsammans med de utvalda fonderna har fokus på jämställdhet, jämlikhet och arbetsrättsliga villkor.
Nyligen presenterades en storsatsning för att lyfta hållbarhetsarbetet med nya tuffare kriterier. När arbetet inleddes uppfylldes bara 4 av 30 fonder de nya tuffare hållbarhetskriterierna, som bland annat ställer krav på att hållbarhet är en del i investeringsprocessen. Vid årsskiftet ska alla fonder leva upp till de nya kraven.
-Det viktigaste är att vi har en löpande dialog och det kommer vi att fortsätta ha, om hur man påverkar styrelser och sammansättningen av valberedningar. Vi kan påverka genom att vi är en stor aktör och ha en dialog med fondbolagen vi valt ut, säger Mia Liblik.
Jobbar nära förbunden
Bolagets arbete har alltid skett i nära samband med förbunden och deras ombud på arbetsplatserna, som spridit kunskap om pensionssystemet och tjänstepensionen. Att finnas nära kunderna är och har varit ett gynnsamt och viktigt arbete under resans gång.
-Vi ser fram emot att utveckla det arbetet. Förbunden är viktiga när det kommer till att bygga förtroende och de hjälper dem som tycker att pension är svårt. Mycket av frågorna handlar om pensionssystemet och att medlemmarna ska göra medvetna val, säger Mia Liblik.
För den som är ung och relativt ny på arbetsmarknaden kan pensionen uppfattas som fjärran och abstrakt men mycket av arbetet kretsar kring att nå ut till unga och få dem att göra aktiva val. Inom avtalsområdet SAF-LO sätter arbetsgivaren av avtalspension från det året den anställda fyller 25 år.
-Det är viktigt att man gör ett aktivt val och engagerar sig i sin framtida pension.

Mest populära