Tullverkets narkotikabeslag ökade med 33 procent under 2019

Tullverket presenterar idag sin beslagsstatistik för 2019, där man bland annat kan utläsa att närmare 7 500 beslag av narkotika gjordes under 2019. Det är fler narkotikabeslag än myndigheten någonsin har gjort. Det går även att utläsa av statistiken att smugglingen av narkotiska läkemedel har ökat markant samt att mer traditionella droger fortfarande ligger på en hög nivå.
– Det finns flera orsaker till ökningen av antalet beslag. Dels att Tullverket fått ökat budgetanslag så att vi kan anställa fler medarbetare och därmed också genomföra fler tullkontroller, dels att inflödet av narkotika

Mest populära