Ökade kunskapsresultat i Eskilstunas gymnasium 2019

PRESSMEDDELANDE

Kunskapsresultaten i Eskilstunas gymnasieskola har ökat och generellt uppger eleverna att de känner sig trygga och har studiero. Det visar gymnasienämndens verksamhetsberättelse för 2019.
Gymnasieskolans viktigaste uppdrag är att få elever att nå gymnasieexamen med goda betygsresultat. Elever som inte når gymnasieexamen riskerar ett utanförskap och får svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför är det extra roligt att kunskapsresultaten avseende betygsmedelvärdet ökade till 14,3 från föregående års 14,1. Ökningen beror på ett långsiktigt och uthålligt systematiskt

Mest populära