Livsmedelsverket föreslår maxvärden för vissa vitaminer och mineraler i kosttillskott

Vissa vitaminer och mineraler kan vara skadliga i höga halter. För att skydda konsumenter mot kosttillskott med skadliga halter föreslår Livsmedelsverket maxvärden för ett antal vitaminer och mineraler. Förslaget går nu ut på remiss.

Mest populära