15-timmars barn stannar hemma

Antalet personal i förskolan som är sjuka eller är hemma på grund av förkylningssymptom eller för att inte riskera smittspridning bedöms öka. För att personalen i förskolan ska räcka till har det därför tagits beslut om att barn med placering motsvarande 15-timmar per vecka i förskola inte ska komma till förskolan från och med onsdag 18 mars och tills vidare.

Mest populära