Tips för den som ska göra reseavdrag i deklarationen

Närmare en miljon personer gör varje år avdrag för resor i sin deklaration, men många
gör fel och reglerna kan uppfattas som svåra. Därför är det bra att använda
Skatteverkets beräkningshjälp där det enkelt går att räkna ut om du har rätt till
avdraget och i så fall med hur mycket.
Avdrag för resor till och från arbetet är det vanligaste avdraget och de allra flesta gör avdrag för
bilresor. För att få göra avdrag för resor med bil måste flera villkor vara uppfyllda. I
Skatteverkets kontroller har det varit fel i ungefär vartannat fall och det är framförallt tre saker
där de flesta

Mest populära