Ny klimatplan för ett klimatpositivt Eskilstuna 2045

PRESSMEDDELANDE

En ny klimatplan för Eskilstuna kommun ska tas fram tillsammans med företag, organisationer och invånare. Den nya klimatplanen ska innehålla åtgärder för hur Eskilstuna kan bli en klimatpositiv stad till år 2045.
[image]

 

– Eskilstuna ska dra sitt strå till stacken och gemensamt jobba för att nå de nationella målen 2045 och vision 2030. Men Kommunkoncernen kan inte själv stå för hela arbetet då det finns många områden vi inte råder över. Därför måste samarbete med företag, organisationer, föreningar och invånare ske när vi tar fram klimatplanen. Det är med

Mest populära