Ärenden till kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott april

Förslaget om att Mjölkuddens bibliotek i Tunaskolan ska överlåtas till skolan och bli ett regelrätt skolbibliotek är ett av sju ärenden kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott ska ta ställning till den 1 april.

Mest populära