Skåne Nordost: Samspel vid varsel i nordöstra Skåne

De sex kommunerna i Skåne nordost har tillsammans med andra myndigheter och organisationer initierat en modell för att samverka vid betydande varsel i området. Samarbetet påbörjades redan i höstas och har i och med coronasvirus, covid-19, blivit högaktuellt. Samspelet innebär att alla har en samlad bild av vilka aktörer som finns och en gemensam handlingsplan.

Mest populära