Skanska Financial Services AB (publ)s årsredovisning tillgänglig på webbplatsen

Skanska Financial Services AB (publ)s årsredovisning för 2019 är nu tillgänglig på Skanskas webbplats under adress https://group.skanska.com/sv/investerare/finansiering/skanska-financial-services-ab/, där såväl svensk som engelsk version finns.

Mest populära