Luleå kommun stöttar det lokala näringslivet

För att underlätta för företag som drabbas av coronapandemin har Luleå kommun tillsammans med Luleå Business Region kommit överens om en rad åtgärder. Uppstart av företagssupporten, presentkort till kommunställda och halverad betalningstid till kommunens leverantörer är tre konkreta exempel på det.

Mest populära