Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvoden

Till följd av situationen med covid-19 har Skanskas valberedning beslutat att dra tillbaka förslaget om att Skanskas årsstämma den 26 mars 2020 godkänner en höjning av styrelsearvodena (punkt 13 på dagordningen). I stället föreslår valberedningen oförändrade styrelsearvoden jämfört med 2019.

Mest populära