Information om Getinges årsstämma den 22 april 2020 med anledning av COVID-19

Getinges årsstämma kommer att genomföras som planerat, men med anledning av osäkerheten kring COVID-19-viruset och dess spridning har beslut fattats om att vidta ett antal försiktighetsåtgärder.
Getinge gör vissa justeringar i upplägget för årsstämman för att minska risken för smittspridning:

· Stämman kommer att genomföras i en enklare form och kortas ned men utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter.
· Inregistrering kommer att ske från kl. 10.30 och inte från kl. 10.00 som angavs i kallelsen.
· Euroclear Sweden AB tillhandahåller möjlighet att agera oberoende ombud för

Mest populära