Ericsson vidtar ytterligare försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020 och valberedningen föreslår att styrelsearvodena förblir oförändrade

· Omfattningen av årsstämman kommer att begränsas ytterligare och endast fokusera på de legala kraven
· Inga företrädare från Ericsson kommer att hålla anföranden och presentationer kommer att minimeras
· Aktieägare uppmanas att utnyttja möjligheten att rösta via ombud samt följa årsstämman via webbsändning
· Valberedningen föreslår att nuvarande styrelsearvoden förblir oförändrade
Med anledning av den fortsätta smittspridningen av Coronaviruset, vidtar Ericsson (NASDAQ: ERIC) ytterligare försiktighetsåtgärder för att begränsa omfattningen och längden av årsstämman 2020, samt

Mest populära