Informationsfolder hem till alla 70 +

Den här veckan kommer alla Luleåbor som är 70 år och äldre att få en folder hem i brevlådan. Den innehåller viktig information, med anledning av coronaviruset/covid-19, om vad målgruppen ska tänka på och vilken hjälp kommunen erbjuder. Utskicket är ett sätt att nå den grupp i samhället som ofta saknar tillgång till kommunens digitala kanaler.

Mest populära