Telia Company kommer återkomma med en uppdaterad syn på utsikterna för 2020 då osäkerheten ökat till följd av Covid-19 påverkan på TV & Media - styrelsen justerar utdelningsförslaget för 2019

Covid-19 pandemin kommer att ha en negativ finansiell påverkan på Telia Companys TV & Media-enhet. För närvarande är påverkan på Telia Companys övriga verksamhet begränsad men effekten på TV & Media innebär att utsikterna* för koncernen vad gäller EBITDA och det operationella fria kassaflödet 2020 inte kommer att uppnås. Telia Company kommer fortsätta att utvärdera de motverkande åtgärder som identifierats och kommer att uppdatera synen på status och på utsikterna för året snarast. Styrelsen har beslutat att justera sitt utdelningsförslag till bolagsstämman från 2,45 SEK per aktie till 1,80

Mest populära