Nobia drar tillbaka utdelningsförslaget och permitterar 3 000 anställda

Styrelsen i Nobia AB (publ) har beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget om en utdelning om 4,00 SEK per aktie, totalt cirka 675 MSEK. Koncernledningen har som ytterligare en åtgärd beslutat att tills vidare sänka sina löner med 20 procent. Koncernens finansiella mål avseende skuldsättningsgrad och utdelning förblir oförändrade. Koncernens finansiella ställning är fortsatt stabil med tillgänglig kassa och kreditfaciliteter på cirka 1,3 miljarder SEK.
Nobia permitterar även cirka 3 000 anställda, varav cirka 2 300 i Storbritannien där samtliga dess Magnet köksbutiker och

Mest populära