Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 25 maj

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 25 maj 13 ärenden. Bland annat förslag om förlängd markanvisning för trygghetsboende och medfinansiering till effektiva datacenter.

Mest populära