Höjda riktåldrar i pensionssystemet ger tusenlappar mer i pension

Förra året fattade riksdagen beslut om att införa riktåldrar i pensionssystemet. Det innebär att pensionsåldern höjs utifrån förväntad genomsnittlig livslängd för varje årskull.  En undersköterska eller grundskollärare som idag är i 55-årsåldern kommer behöva arbeta till 68 år och får till följd av det ökning av sin pension med omkring 4 000 kronor per månad före skatt. För de som är yngre blir ökningen ännu större. Det visar en ny analys av Swedbank och sparbankerna.
Införandet av riktåldrar innebär att den ålder då man tidigast kan ta ut allmän pension kopplas till förväntad medellivslängd.

Mest populära