Elektas valberednings förslag till styrelse inför årsstämman 2020

STOCKHOLM, 1 juni 2020 – Valberedningen i Elekta (EKTA-B.ST) föreslår att årsstämman 2020 beslutar om omval av styrelseledamöterna Laurent Leksell, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Caroline Leksell Cooke, Johan Malmquist, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson och Cecilia Wikström. Tomas Puusepp har avböjt omval.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Elektas årsstämma 2020 som hålls den 26 augusti 2020.

Inför årsstämman 2020 består valberedningen av Laurent Leksell, styrelseordförande samt genom direkt och

Mest populära