Nytt samarbete med Fredens Hus om romers rättigheter

Uppsala kommun inleder ett samarbete med Fredens Hus för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och den nationella minoriteten romer. Ett av målen är att ungdomar som tillhör nationella minoriteter ska få mer kunskap om sina rättigheter.

Mest populära