Göteborgs skärgård ska bli säkrare och smartare

Idag påbörjar Sjöfartsverket, VTI och Linköpings universitet ett gemensamt projekt för att vidareutveckla sjöfarten inom Göteborgs skärgård. Projektet som pågår fram till 2023 syftar till att via sjömätningar och ruttoptimeringar skapa en säkrare och smartare sjöfart.

Mest populära