Getinges nya takförsörjningsenhet Maquet Moduevo Bridge stödjer arkitektbegränsningar och läkande miljöer

I dag lanserar Getinge sin senaste kostnadseffektiva och utrymmesbesparande takförsörjningsenhet, Maquet Moduevo Bridge. Maquet Moduevo Bridge är en horisontell lösning utformad för att möta arkitektbegränsningar, förbättra kontakten mellan patient och vårdpersonal samt främja en läkande miljö på intensivvårdsavdelningar, återhämtnings- och akutvårdsavdelningar.
[Getinge Maquet Moduevo Bridge]
 

Getinges Maquet Moduevo takförsörjningsenheter säkerställer att vitala installationer och utrustningar är enkla att implementera och använda, och möjliggör en bättre resursorganisering. Målet är

Mest populära