Byggymnasium på distans rullar på mitt i krisen

På gymnasieskolan Peabskolan sker i vanliga fall en stor del av undervisningen i en bygghall eller med praktiska moment. Att från en dag till en annan ställa om och helt utbilda på distans var en stor förändring, men på Peabskolan ser man även en hel del positiva sidor av distansundervisningen.
Sedan den 18 mars har svenska gymnasieskolor bedrivit undervisningen på distans och så även Peabs tre gymnasieskolor. I Peabskolans lokaler i Malmö ekar nu lektionssalarna och den stora bygghallen tom.
– Det gick väldigt fort från det att vi skulle vara i skolan till att bedriva all undervisning på

Mest populära