Pressinbjudan kommunstyrelsens arbetskott 1 juni

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade fyra ärenden på dagens sammanträde. Bland annat en förenklad delårsrapport samt ombudgetering och justering av kommunbidrag för 2020. Båda dessa ärenden är kopplade till den rådande coronapandemin.

Mest populära