Eskilstuna utvald som modellkommun av SKR

PRESSMEDDELANDE

Eskilstuna är en av 10 modellkommuner som ska stärka äldreomsorgens digitalisering.
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har utsett tio kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering under åren 2020–2022. Kommunerna ska tillsammans med SKR stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.

”Alla tio kommunerna har kommit lite längre i att implementera digitala lösningar i äldreomsorgen. De är starka var och en för sig och har tillsammans en mycket bra samlad kompetens. De tio kommunerna kompletterar även varandra bra när

Mest populära