Föreningar med fokus på barn och ungdomsverksamhet prioriterade när corona-bidraget fördelats

Corona-bidraget är ett komplement till regeringens stora stödpaket och har kunnat sökas av de ideella föreningar i Jönköpings kommun vilka i dag får bidrag från Kultur- och fritidsnämnden. Föreningar med verksamhet med fokus på barn- och unga och som under perioden 12 mars–30 juni haft stora intäktsbortfall på grund av rådande restriktioner har prioriterats i bidragsgivningen.
Totalt sökte 69 för

Mest populära