Trängselkontroller på serveringsställen i Eskilstuna vecka 27

PRESSMEDDELANDE

Miljökontoret har uppdraget att göra tillsyn av eventuell trängsel på serveringsställen. Här redovisar vi information om resultatet av våra tillsyner.
· Antal besök totalt inklusive uppföljningar senaste veckan: 13
· Antal verksamheter med anmärkningar på trängsel senaste veckan: 1
· Antal åtgärdade anmärkningar senaste veckan: 3
· Antal verksamheter som har fått beslut om stängning/kunnat öppna igen senaste veckan: 0

För mer information, kontakta:
Ulf Lindstrand, förvaltningschef, Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
016-7101246, ulf.lindstrand@eskilstuna.

Mest populära