Nio av tio av svenska folkets naturpärlor har fått skydd

Av de dryga 60 naturområden som Världsnaturfonden WWF och svenska folket mellan 2013-2015 utsåg till ”Svenska pärlor” har nu knappt 90 procent fått någon form av skydd. Men sju av områdena saknar fortfarande helt skydd och bland flera av de andra behöver det befintliga skyddet stärkas. Det visar en uppföljning från WWF.
[Gölgrodor i Björns skärgård, som är ett av mångas områden som blivit naturreservat. Detta har skett tack vare WWF och många andra eldsjälar.]

Gölgrodorna i Björns skärgård i Uppland lever numera i ett naturreservat. Detta område är en av WWFs Svenska pärlor som numera är

Mest populära