Swerock satsar på ny produktionsanläggning för återvinning av schaktmassor

Under försommaren tog Peabs dotterbolag Swerock i bruk sin andra produktionsanläggning för återvinning av schaktmassor. Etableringen i Sundsvall är ytterligare ett steg i att erbjuda marknaden återvunnet grus- och bergmaterial och spara värdefulla naturresurser.
Genom en elektrifierad effektiv materialåtervinningsprocess kan ballastproducenten Swerock, som första aktör med två så kallade våtsiktar i Sverige, hantera överskottsmassor från schakter och infrastrukturprojekt. Med den nya tekniken kan mängden schakt- eller överskottsmassor, som annars hade hamnat på deponi, minskas med cirka 80

Mest populära