Snaror tömmer Sydostasiens skogar –ekosystem hotas och zoonotiska sjukdomar kan öka

Beräkningar visar att runt 12,3 miljoner snaror hotar vilda djur enbart i skyddade områden i Kambodja, Laos och Vietnam. Detta framkommer i Världsnaturfonden WWFs nya rapport Silence of the snares.
[image] Tigern är en av de arter som hotas av utrotning till stor del på grund av den illegala snarjakten, som är så vanlig i Sydostasien. Foto: WWF

–Det höga antalet snaror i Sydostasien leder till att antalet vilda djur minskar kraftigt i Sydostasien och ökar risken för spridning av zoonotiska sjukdomar, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF.

Redan i november kunde WWF berätta om det

Mest populära