Peabs styrelse föreslår ny tidpunkt för utdelning av Annehem Fastigheter

Peabs styrelse har idag beslutat att föreslå att samtliga aktier i Annehem Fastigheter ska delas ut till bolagets aktieägare och börsnoteras, i första hand under fjärde kvartalet 2020 och i andra hand under första kvartalet 2021, förutsatt att marknadsförhållandena tillåter det. Vid utdelningen av Annehem Fastigheter kommer skillnader mellan marknadsvärden och bokförda värden samt eliminerade byggresultat att resultatföras i Peab. Preliminärt uppgår detta till cirka 850 Mkr. Peabs styrelse har beslutat att inte lämna nytt förslag om kontantutdelning, utan årsstämmans beslut att ingen

Mest populära