Fyra av tio vill hantera privatekonomin annorlunda på grund av Coronapandemin – budget ger koll

Efter semestern kan det kännas tomt i plånboken och det här året kan många ha en mer ansträngd privatekonomi än vanligt. Effekterna av Coronapandemin har gjort att många hushåll märkt hur viktigt det är att ha koll på sin privatekonomi. En undersökning utförd av Sifo på uppdrag av Swedbank och sparbankerna visar att fyra av tio kommer att dra lärdom av krisen och hantera sin privatekonomi annorlunda framöver.¹
Coronapandemin har gjort att fler vill hantera sin privatekonomi annorlunda och få bättre koll. Det gäller särskilt vikten av att ha en sparbuffert för att klara oförutsedda utgifter

Mest populära