Mätning av matsvinn i skolorna under SEE hållbarhetsvecka

​I veckan uppmärksammar avdelningen för måltidsservice hållbarhetsveckan genom att väga hur mycket mat som slängs i Piteå kommuns skolor. Mätmetoden utgår från Livsmedelsverkets nationella modell för mätning av matsvinn som togs fram 2019. Målet är att svinnet ska ha minskat till hälften år 2030.

Mest populära