Bostadsrätten som investering - möjligheter och risker

Sedan 2005 har bostadsrätter haft en värdeökning som motsvarar två tredjedelar av börsens värdeutveckling men till mindre än halva börsens risk, enligt Swedbank och sparbankernas beräkningar.
Allmän bostadsbrist, låga räntor och intresset av att bo i större städer där de flesta nya arbetstillfällen skapas har bidragit till ständigt stigande bostadspriser inte minst för bostadsrätter. Historiskt har det också visat sig att ett ägt boende ger en lägre boendekostnad än att hyra sin bostad. Många ser därför bostadsrätter som ett bra och prisvärt boende. Den under lång tid starka prisuppgången på

Mest populära