Essity föreslår en aktieutdelning på 6,25 kronor

Essity AB:s styrelse föreslår en utdelning om 6,25 kronor per aktie och att utdelningsförslaget ska behandlas vid en extra stämma den 28 oktober 2020.
I våras drog styrelsen tillbaka sitt ursprungliga förslag om utdelning. Detta som en konsekvens av den stora osäkerhet som rådde kring COVID-19. Trots Essitys mycket starka resultat- och balansräkning för år 2019 fanns anledning att iaktta extra försiktighet.

Essity står fortsatt starkt med ett gott kassaflöde även under 2020. Bolaget har en stark balansräkning och finansiell flexibilitet. Bolaget har inte utnyttjat det statliga

Mest populära