Framgång i Getinge och Region Västerbottens innovationspartnerskap och pilotinitiativ med den digitala lösningen INSIGHT

Idag tillkännager Getinge hur innovationspartnerskapet och pilotprogrammet med Region Västerbotten har skapat värde. Med stöd av den digitala lösningen INSIGHT och ett pågående förändringsprogram som testas på en av regionens innovationskliniker, ¹har den genomsnittliga vårdtiden reducerats och kapaciteten för patientinläggningar ökat.
Idag tillkännager Getinge hur innovationspartnerskapet och pilotprogrammet med Region Västerbotten har skapat värde. Med stöd av den digitala lösningen INSIGHT och ett pågående förändringsprogram som testas på en av regionens innovationskliniker, ¹har den

Mest populära