Peab bygger ut Vombverket till Sydvatten

Peab har fått uppdraget att bygga en ny produktionslinje för rening av råvatten på Vombverket i Skåne. Beställare är Sydvatten AB och kontraktssumman uppgår till 150 miljoner svenska kronor.
I projektet ingår det att bygga en ny processbyggnad med tillhörande produktionslinje för att producera rent och färskt dricksvatten. Det sker genom en konstgjord infiltration som görs enligt samma princip som den naturliga processen då regnvatten sakta rinner igenom markens olika sand och gruslager för att så småningom bilda grundvatten. Den nya linjen förbättrar produktionskapaciteten på Vombverket och

Mest populära