Ändring av antal aktier och röster i Hufvudstaden

Bolaget har en skyldighet enligt lag att offentliggöra uppgifter om en förändring i totala antalet aktier eller röster i bolaget.
Vid årsstämman 2001 infördes ett omvandlingsförbehåll i Hufvudstadens bolagsordning. Aktieägare har rätt att när som helst begära omvandling av sina C-aktier till A-aktier. Under september månad 2020 har omvandling skett av 49 C-aktier till A-aktier.
Genom omvandlingen har det totala antalet röster i bolaget minskat från 1 030 210 427 till 1 030 205 576 röster. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår efter omvandlingen till 211 271 933, varav

Mest populära