Många som jobbar hemma trivs bra – men saknar kollegorna

Coronapandemin har påverkat hur vi lever och hur vi arbetar. Många har bytt skrivbordet på kontoret mot köksbordet hemmavid. TCO har låtit Novus fråga tjänstemännen om deras arbetsmiljö under coronapandemin.
TCO:s nya Novusundersökning visar för- och nackdelarna med hemarbete. 
•    7 av 10 tjänstemän som har jobbat hemma under coronapandemin svarar att de har trivts bra med det.
•    8 av 10 svarar att de saknar det sociala samspelet med kollegorna.
•    45 procent har kunnat anpassa sina arbetstider mer flexibelt, men 1 av 4 har haft svårt att avgränsa arbetet till normala arbetstider

Mest populära