H & M Hennes & Mauritz AB Niomånadersrapport

Nio månader (2019-12-01 — 2020-08-31)

· H&M-gruppens nettoomsättning uppgick till MSEK 134 482 (171 061) under räkenskaps-årets första nio månader. Utvecklingen har påverkats kraftigt negativt av covid-19-situationen, framför allt under andra kvartalet, då butiker stängdes tillfälligt på de flesta marknaderna; som mest cirka 80 procent av koncernens butiker.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK –1 613. Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK –1 242, motsvarande SEK –0:75 per aktie. Exklusive IFRS 16 uppgick resultatet efter finansiella poster till MSEK –

Mest populära