Funktionsrättsrörelsen vill se utredning om arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning

Arbetsmarknadspolitiken för arbetssökande personer med funktionsnedsättning måste reformeras. "Oavsett konjunkturläge är andelen arbetslösa med funktionsnedsättning lika stor", säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige."Nu har regeringen möjlighet att göra ett ordentligt omtag av de befintliga stöden och då krävs mer än en reformering av Arbetsförmedlingens uppdrag och funktion."