Rättelse: Omvandling av aktier

OEM International AB publicerade den 30 oktober 2020 ett pressmeddelande rubricerat ”Omvandling av aktier”. Det har noterats att pressmeddelandet innehållit ett felaktigt angivande av antalet totala röster i bolaget per den 30 oktober 2020. En korrigerad lydelse med justerat antal röster återfinns nedan.

Mest populära