Elekta avyttrar sitt innehav i ViewRay

STOCKHOLM – Elekta AB (EKTA-B.ST) meddelade i dag att man sålt sin andel om 7,3 procent av stamaktierna (11 501 597 aktier) i ViewRay, Inc. (Nasdaq:VRAY). Elekta har efter transaktionen inga återstående aktier i ViewRay.

Aktierna i ViewRay förvärvades i en nyemission i december 2019 till en aktiekurs om USD 3,13 per aktie och såldes i dag för USD 4,65 per aktie. Intäkten från försäljningen blev ca USD 53 miljoner, vilket motsvarar en vinst på ca USD 17,5 miljoner. Vinsten kommer att bokas i Elektas tredje kvartal 2020/21.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta: