Christina Bäck utses till försäljnings- och marknadschef för Climeon

Christina Bäck, tidigare Head of Corporate Development and Globalization på Climeon, har utsetts till ny försäljnings- och marknadschef. Christina Bäck har lång erfarenhet av försäljning, affärsutveckling och marknadsföring från bolag med komplexa ekosystem.

- Jag är mycket glad över att kunna utse Christina Bäck till ny försäljnings- och marknadschef för Climeon. Christinas erfarenhet av komplex b2b-försäljning och lansering av ny teknik är precis vad vi behöver för att utveckla Climeons försäljning, säger Jan Bardell, VD för Climeon.

Christina Bäck har lång erfarenhet från ledande