Ökad oro för klimatet och naturen under pandemin

Sex av tio personer i Sverige oroar sig över klimatkrisen, jämfört med fyra av tio för ett år sedan. Nästan en av tre är oroade över förlusten av biologisk mångfald, vilket är en fördubbling jämfört med förra året. WWFs Klimatbarometer visar att covid-19 påverkar oss på flera sätt. Hälften har dragit ner på sin nykonsumtion av varor för att minska klimatpåverkan och hälften uppger att de ska flyga mindre efter pandemin.
[image]

Svenskarna tillbringar tillbringar mycket tid i naturen under pandemin. Klimatbarometern 2021 visar att rekordmånga oroas över klimatet och mångfalden i naturen.

Mest populära