WWFs kommentar till Klimatpolitiska rådets granskningsrapport 2021 av regeringens politik för att nå klimatmålen

Idag den 25 mars överlämnar Klimatpolitiska rådet sin granskningsrapport (https://www.klimatpolitiskaradet.se/arets-granskning) 2021 till regeringen. Sverige ser positivt på de steg regeringen tagit för att börja integrera klimat- och miljöfrågor i alla relevanta politikområden. Världsnaturfonden WWF delar Klimatpolitiska rådets övergripande bedömning att takten i klimatomställningen fortfarande är för låg.
[Dimmig svensk skog] WWFs klimatexpert, Ola Hansén kommenterar Klimatpolitiska rådet granskningsrapport 2021 av regeringens politik för att nå klimatmålen. Foto: Germund Sellgren/ WWF

Mest populära