Afrikanska elefanter är två olika arter – klassas nu som mer hotade

Den afrikanska elefanten har under flera årtionden minskat kraftigt på grund av tjuvjakt på elfenben och förlust av livsmiljöer. För första gången klassas nu savannelefant och skogselefant som två separata arter och hotbilden mot dem uppgraderas på den globala rödlistan. WWF uppmanar alla aktörer att satsa mer för att rädda de viktiga och karismatiska djuren för framtiden.
[Elefantfamilj Savannelefant Loxodonta africana] 
Svannelefanterna klassas numera som hotad och regnskogselefant klassas som kritiskt hotad. Naturturism spelar en stor roll för att bevara elefanterna. Foto: Martin Harvey

Mest populära