Sex personer åtalas i ärende om grova insiderbrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare i Stockholm har idag väckt åtal mot sex personer för inblandning i ärende om misstänkta grova insiderbrott. Bland de åtalade finns en bankanställd samt ytterligare en person som är häktade. Den misstänkta brottsligheten ska enligt åtalet ha skett vid sex tillfällen under åren 2016 – 2020 i fyra olika aktier.
Enligt åtalet har den bankanställde haft insiderinformation som han har delat med sig av till en kamrat vid samtliga sex brottstillfällen. Kamraten har handlat på information som den övriga marknaden inte har haft vetskap om vid tillfället för handeln. Kamraten har dessutom fört informationen vidare till personer inom sin familj som även de har handlat innan informationen blev känd för den övriga marknaden.
– Den bankanställde åtalas för grovt insiderbrott i sex fall. Han och hans kamrat är de huvudmisstänkta i ärendet. Brottsligheten kan anses som allvarlig då den har skett systematiskt över flera års tid och med tanke på den bankanställdes särskilda ställning. Han har varit uppsatt i insiderförteckningar vid samtliga åtalade affärer, vilket innebär att han varit i högsta grad inblandad i transaktionerna, säger förundersökningsledare och kammaråklagare Pontus Hamilton på EBM:s finansmarknadskammare.
Några av de åtalade misstänkts för brott av normalgraden istället för grovt...

Mest populära