Nobia presenterar års- och hållbarhetsredovisningen för 2020

Nobias års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida på https://www.nobia.com/sv/ir/ samt bifogad till detta pressmeddelande.
Denna information är sådan som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2021 kl 14.00 CET.

Mest populära